Mariniho vrcholná malba Gotham City vzdává hold světové architektuře

Jeden z králů evropského komiksu, italský kreslíř Enrico Marini ohlušujícím způsobem vstoupil do království Temného rytíře. Crew u nás aktuálně vydává první část jeho opusu The Dark Prince Charming (Můj temný princ). Jeho pojetí Gotham City je pastvou pro architektonicky vnímavé oči. A také pro fanoušky tvorby nepřekonatelného Hugha Ferrisse. 

Batman se majestátně tyčí na gotickém chrliči, pod jeho dohledem tepe srdce potemnělé, stylově nekonečně eklektické metropole. Jakoby jste se alespoň na okamžik ocitli v rytířově kůži a byli svědky života a živelnosti vize kinetického města, které skrze svou vizuální identitu oslavuje výtvarné umění, klasickou a moderní architekturu a technologie. Spatřujete neogotickou mramorovou katedrálu, otisky hi-techu, dozvuky nolanovské interpretace Gotham City coby „New Yorku na steroidech“, především ale také celou řadu odkazů na životní dílo Hugha Ferrisse.

Legendárního architektonického kresliče a návrháře, jehož tvorba akcelerovala ve 20. a 30. letech 20. století, lze zpětně považovat za konceptuálního umělce. Jeho dodnes mimořádně podmanivé noirové kresby a malby většinou nerealizovaných art-decových staveb obsahují přesně tu míru aerodynamiky, velkoleposti a teatrálnosti, jakými disponuje Mariniho výjev s atmosférou honosného filmového záběru. Stejně jako Batmanovi, i vám tak najednou patří Gotham City – město minulosti i svět zítřka.

ENG
One of the kings of European comics, the Italian artistic draftsman Enrico Marini makes a deafening entrance to the kingdom of the Dark Knight. In fall 2017, under the wings of DC Comics and the French Dargaud, there was the first installment of his opus called The Dark Prince Charming, and it is absolutely obvious that Gotham City is an utter eye candy for every single comic and architecture geek in Marini’s delivery.

On a Gothic gargoyle, Batman is majestically towering over the pulsating heart of the gloomy metropolis so indefinitely eclectic in style. As if you found yourself in the skin of the Dark Knight at least for a brief moment and witnessed the life, vitality and effervescence of the vision of a kinetic city that, through its visual identity, celebrates fine arts, classical as well as modern architecture, and technology. You can see a Neo-Gothic marble cathedral, imprints of the hi-tech, an echo of Nolan’s Gotham City interpretation featuring the metropolis as “steroid-doped New York”, but, above all, a number of references and tribute to Hugh Ferriss’ lifework.

This legendary architectural draftsman and designer whose work accelerated in the 1920s and 30s can retrospectively be considered a conceptual artist. His extraordinarily ever-captivating noir drawings and paintings of mostly unrealized Art Deco buildings contain precisely the same degree of aerodynamics, magnificence, and theatricality as Marini’s scene with a splendid film shot mood is endowed with. Just like Batman, you own Gotham City at that particular moment – the city of the past and the world of tomorrow.

Diamanty z dílny Hugha Ferrisse:

Translation by David Petráž